DR. IVETA VARNAGIRYTĖ-KABAŠINSKIENĖ

Publikuota: Antradienis, 16 gegužės 2017

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

Adresas: Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.
Telefonas: +370 37 547247
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Išsilavinimas

1995–1999 m. - Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas), Miškų ir ekologijos fakultetas. Įgytas ekologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
1999–2001 m. - Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas), Miškų ir ekologijos fakultetas. Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.

Mokslo laipsniai ir vardai

Biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija „Kompensuojamojo tręšimo medienos pelenais pirminis poveikis: azotas, fosforas, kalis ir sunkieji metalai brukninių pušynų (Pinetum vacciniosom) dirvožemyje ir augaluose[Initial effects of compensatory wood ash fertilization: nitrogen, phosphorus, potassium and heavy metals in soil and plants of Scots pine stands (Pinetum vacciniosum forest type)] apginta 2006 m. gruodžio 20 d.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Miško ekologija;
 • Dirvožemio ir augalų chemija;
 • Miško augalų biomasės tyrimai;

 

Profesinė patirtis

nuo 2013 iki dabar - LAMMC Miškų institutas; vyresnioji mokslo darbuotoja
2007–2012 m. - LAMMC Miškų institutas; mokslo darbuotoja
2006 09–12 m. - LAMMC Miškų institutas; jaunesnioji mokslo darbuotoja
2001–2002 m. - LAMMC Miškų institutas; asistentė

 

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos dirvožemininkų draugijos narė.

 

Kita veikla

 • Nuo 2008 m. mokslo žurnalo „Miškininkystė“ redkolegijos narė ir atsakingoji sekretorė.

DALYVAVIMAS MOKSLO PROGRAMOSE BEI PROJEKTUOSE

Tarptautiniai projektai

 1. Projekto “Mediena energijai – indėlis į subalansuotą miškų tvarkymo plėtrą” [WOOD FOR ENERGY – a contribution to the development of sustainable forest management, WOOD-EN-MAN QLK5-CT-2001-00527] (2002–2005 m., finansuotas ES lėšomis) vykdytoja.
 2. Projekto „Anglies sankaupos miškų biomasėje įvertinimas Šiaurės ir Baltijos šalyse – bendri metodai, protokolai ir priemonės siekiant suvienodinti skirtingų rūšių medžių stiebo ir padarinės medienos tūrio apskaičiavimą“ [Estimation of carbon storage in forest biomass in the Nordic and Baltic countries - common methods, protocol and tools for obtaining comparable biomass expansion functions (BEF)] (2004–2007 m., finansuotas Šiaurės šalių miškų tyrimo fondo) vykdytoja.
 3. Pažangių aplinkotyros tyrimų centras, Šiaurės šalių miško ekosistemų teikiamos aplinkos paslaugos [CAR-ES III - Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems (CAR-ES)], (2016-2020 m., finansuojamas Šiaurės šalių miškų tyrimo fondo; projekto koordinatorė - R. Laiho) koordinatorė Lietuvoje-vykdytoja.
 4. Jungtinio EFINORD-SNS projekto „Ekotoksiniai miško komponentai“ [Joint EFINORD-SNS network „Ecotoxic components in wood”] (2016 m., finansuotas Šiaurės šalių miškų tyrimo fondo; projekto koordinatorius – M.Ingerslev) vykdytoja.

Nacionaliniai projektai

 1. Mokslo darbo „Maisto medžiagų nuostoliai ir miško ekosistemų pokyčiai ruošiant miško kurą išnaudojant medienos kuro pelenus pušynuose“ (2008 m., vadovas prof.habil.dr. R.Ozolinčius; užsakovai – LVMSF, LR Aplinkos ministerija) vykdytoja.
 2. Mokslo darbo „Atlikti kelmų panaudojimo biokurui tyrimus: išteklių, technologinį, ekonominį ir ekologinį vertinimą“ (2012 m., vadovė dr. L.Sadauskienė; užsakovas - LR Aplinkos ministerija) vykdytoja.
 3. Mokslo darbo „Lietuvos miškų rūšinės sudėties prognozės ir svetimžemių miško medžių imigracijos bei auginimo Lietuvoje galimybės klimato kaitos kontekste“ (2012-2013 m., vadovas dr. V.Stakėnas, užsakovas – LR Aplinkos ministerija) vykdytoja.
 4. Mokslo darbo „Nustatyti galimus miško ekosistemų ir medynų tvarumo pokyčius bei juos lemiančius predisponuojančius veiksnius bei sukurti metodus medynų pažeidžiamumo prognozavimui“ (2012-2016 m., vadovas dr. V.Stakėnas; iš Valstybės biudžeto finansuojamas projektas) vykdytoja.
 5. Mokslo darbo „Miško gaisrų rizikos prognozavimo sistemos tobulinimas“ (2014-2016 m., vadovas dr. V.Stakėnas, užsakovas LR aplinkos ministerija) vykdytoja.
 6. Studijos „Anglies sankaupų mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas ne miško žemėje įveistuose / atkurtuose miškuose“ (2016 m., užsakovas LR aplinkos ministerija) vadovė.
 7. Studijos „Anglies sankaupų įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas bei sankaupų verčių nustatymas mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose, miško ir ne miško žemėje“ (2016 m., vadovas dr. K.Armolaitis, užsakovas LR aplinkos ministerija) vykdytoja.
 8. Studijos „Anglies sankaupų verčių negyvojoje medienoje, skirtingame jos susiskaidymo laipsnyje, ištyrimas bei anglies sankaupų žuvusioje medienoje įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas“ (2016 m., vadovas dr. V.Stakėnas, užsakovas LR aplinkos ministerija) vykdytoja.

VADOVAVIMAS DOKTORANTAMS

 1. Dr. Valda Araminienė “Beržų būklės ir augimo dėsningumai dabartinėmis ir modeliuoto klimato sąlygomis” - disertacija apginta 2016-11-14;
 2. Dokt. Benas Šilinskas „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos savybių priklausomybė nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros priemonių“; 2016-2020 m.

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS)

 1. Hagen-Thorn A., Varnagirytė I., Nihlgård B., Armolaitis K., 2006. Autumn nutrient resorption and losses in four deciduous forest tree species. Forest Ecology&Management 228 (1–3), p. 33–39.
 2. Ozolinčius R., Buožytė R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2007. Wood ash and nitrogen influence on ground vegetation cover and chemical composition. Biomass&Bioenergy 31, p. 710–716.
 3. Mikšys V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Møller I.S., Armolaitis K., Kukkola M., Wójcik J., 2007. Above-ground biomass functions for Scots pine in Lithuania. Biomass&Bioenergy 31, p. 685–692.
 4. Stupak I., Asikainen A., Jonsell M., Karltun E., Lunnan A., Mizaraitė D., Pasanen K., Pärn H., Raulund-Rasmussen K., Röser D., Schrøder M., Varnagirytė I., Vilkriste L., Callesen I., Clarke N., Gaitnieks T., Ingerslev M., Mandre M., Ozolincius R., Saarsalmi A., Armolaitis K., Helmisaari H.S., Indriksons A., Kairiukstis L., Katzensteiner K., Kukkola M., Ots K., Ravn H.P., Tamminen P., 2007. Sustainable utilisation of forest biomass for energy – possibilities and problems, policy, legislation, certification and recommendations. Biomass & Bioenergy 31, p. 666–684.
 5. Ozolinčius R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V., Mikšys V., 2007. Effects of wood ash and nitrogen fertilization on Scots pine crown biomass. Biomass&Bioenergy 31, p. 700-709.
 6. Ozolinčius R., Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Buožytė R. 2009. Artifical drought in Scots pine stands: effects on soil, ground vegetation and tree condition. Ann. Bot. Fennici 46, p. 299–307.
 7. Ots K., Indriksons A., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Mandre K., Kuznetsova T., Klõseiko J., Tilk M., Kõresaar K., Lukjanova A., Kikamägi K., 2011. Changes in the canopies of Pinus sylvestris and Picea abies under alkaline dust impact in the industrial region of Northeast Estonia. Forest Ecology&Management 262, p. 82–87.
 8. Armolaitis K., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stupak I., Mikšys V., Kukkola M., Wójcik J. 2013. Carbon and nutrients of Scots pine stands on sandy soils in Lithuania in relation to bioenergy sustainability. Biomass&Bioenergy 54, p. 250–259.
 9. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Armolaitis K., Stupak I., Kukkola M., Wójcik J., Mikšys V. 2014. Some metals in aboveground biomass of Scots pine stands in Lithuania. Biomass&Bioenergy 66, p. 434–441.
 10. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V., Mikšys V., Kabašinskas A. 2015. Vertical position of dry mass and elemental concentrations in Pinus sylvestris L. canopy under the different ash-nitrogen treatments. iforest Biogeosciences and Forestry 8, p. 838-845.
 11. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Stakėnas V. 2015. Effects of artificial defoliation and insect damage on the growth of Betula pendula saplings. Iforest Biogeosciences and Forestry 9, p. 95-100.
 12. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2016. Response of artificially defoliated Betula pendula seedlings to additional soil nutrient supply. iforest Biogeosciences and Forestry, early view [online: December 13, 2016] - doi: 10.3832/ifor2086-009.
 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Armolaitis K., Vaičys M., Varnagirytė I., Zenkovaitė J., Beniušis R., 2003. “Lietuvos miško dirvožemių monitoringas: 1992 ir 1998 m. duomenų palyginimas”. Vagos 57 (10), p. 7–11.
 2. Varnagirytė I., Hagen-Thorn A., Armolaitis K., 2005. Comparative study of litterfall in four deciduous species stands. Miškininkystė 1 (57), p. 30–36.
 3. Ozolincius R., Varnagirytė I., Armolaitis K., Karltun E. 2005. Initial effects of wood ash fertilization on soil, needle and litterfall chemistry in Scots pine stands. Baltic Forestry 11 (2), p. 59–67.
 4. Ozolinčius R., Varnagirytė I. 2005. Effects of wood ash application on heavy metal concentrations in soil, soil solution and vegetation in a Lithuanian Scots pine stand. Metsanduslikud uurimused/Forestry Studies 42, p. 66–73.
 5. Ozolinčius R., Armolaitis K., Raguotis A., Varnagirytė I., Zenkovaitė J. 2006. Influence of wood ash recycling on chemical and biological condition of forest arenosols. Journal of Forest Science 52 (Special issue), p. 79–86.
 6. Ozolinčius R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Armolaitis K., Gaitnieks T., Buožytė R., Raguotis A., Skuodienė L., Aleinikovienė J., Stakėnas V., 2007. Initial influence of compensatory wood ash fertilization on soil, ground vegetation and tree foliage in Scots pine stands. Baltic Forestry 13(2), p. 158–168.
 7. Armolaitis K., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Mikšys V., Stupak Møller I., 2008. Maisto medžiagų nuostoliai dėl miško kuro ruošos brukniniuose pušynuose. Miškininkystė 2, p. 7–17. ISSN 1392-2041.
 8. Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2008. Complex study of foliage nutrient status in ash fertilized Scots pine stands in Lithuania. Journal of Forest Science 54, p. 195–206.
 9. Ozolinčius R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Armolaitis K., 2010. Compensations of nutrients removed through extraction of forest fuel. In: Contraction for a Sustainable Environment (Sarsby & Meggyes (eds.)). London, Taylor & Francis Group, p. 493–500.
 10. Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2012. Toward the rational use of forest biomass: Lithuanian case study. Journal of Forest Science 58 (10), p. 465-471.
 11. Ozolinčius R., Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Buožytė R., Aleinikovienė J. 2012. Dirbtinės sausros poveikis eglyno ekosistemai: dirvožemio, gyvosios dirvožemio dangos, medžių būklės ir nuokritų pokyčiai. – Miškininkystė 2 (72), p. 7–19.
 12. Stakėnas V., Beniušis R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Žemaitis P., Čapkauskas G. 2013. Medžių būklės kaita Lietuvoje 1989–2012 metais. Miškininkystė 1 (73), p. 7-18.
 13. Armolaitis A., Stakėnas V., Plaušinytė E., Aleinikovienė J., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Marozas V., Bartkevičius E., Augustaitis A., Šepetienė J., 2013. AB „Achema“ teršalų pušynų ekosistemų atsikūrimas. – Miškininkystė 1 (73), p. 31-44.
 14. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V., 2013. The Influence of Abiotic and Biotic Factors on the Condition of Birch Species in Lithuania. In: Proceedings of the sixth International Scientific Conference Rural development 2013, 28-29 November, 2013, ASU, Vol.6, Book 3. p. 182-186 [Thomson Reuters ISI Web of Science (Conference Proceedings Citation Index), Academic Search Complete (EBSCO)].
 15. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Kabašinskas A. 2014. Changes of dominant tree species areas over the past century in Lithuania: a mathematical approach. Proceedings of Annual 20th International Scientific Conference „Research for Rural Development 2014”, Volume 2, p. 35-41. [AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO Academic Search Complete; Thomson Reuters Web of Science; Elsevier SCOPUS].
 16. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2014. Research on birch species in Lithuania: a review study. Proceedings of Annual 20th International Scientific Conference „Research for Rural Development 2014”, Volume 2, p. 50-56. [AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO Academic Search Complete; Thomson Reuters Web of Science; Elsevier SCOPUS].
 17. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Sadauskienė L., Armolaitis K., Aleinikovas M. 2014. Kelmų medienos panaudojimo kurui Lietuvoje ekologinis, ekonominis ir technologinis vertinimas. Miškininkystė 2 (76), p. 7-20.
 18. Čapkauskas G., Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Žemaitis P. 2014. Biotinių ir abiotinių medžių pažeidimų gausa ir jos pokyčiai Lietuvoje 1991–2013 metais. Miškininkystė 2 (76), p. 38-49.
 19. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2015. Birch growth responses to the insect injury simulations. Proceedings of Annual 20th International Scientific Conference „Research for Rural Development 2015”, Volume 2, p. 56-60.
 20. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2015. Forest site influence on birch growth and health: Lithuanian case study. In: Proceedings of the seventh International Scientific Conference Rural development 2015, 19-20 November, 2015, ASU, ISSN 1822-3230 / eISSN 2345-0916; p. 1-5; DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2015.050.
 21. Panitauskaitė E., Abraitienė J., Marozas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2015. Forest gaps effect on ground vegetation and forest regeneration in the Vištytgiris botanical-zoological reserve. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 15 (2), 293 – 304.
 22. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2015. Defoliation effects on the birch growth: Lithuanian case study. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 15 (1), p. 9-16.
 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Ozolinčius R., Armolaitis K., Varnagirytė I., Zenkovaitė J. 2003. “Wood-En-Man” field experiment on recycling of wood ash in forest: establishment and first results”. Proceedings from a Nordic – Baltic Workshop on Forest Nutrient Dynamics and Management. 20–22 May 2003, Honne, Norway, p. 6–9.
 2. Ozolincius R., Ingerslev M., Armolaitis K., Raguotis A., Zenkovaite J., Varnagiryte I. 2004. Ecological consequences of wood ash application in forests. Proceedings of the 9th International Conference “Ecological Energy Resources in Agriculture”. September 16–17, 2004, Raudondvaris, Lithuania, p. 95–100.
 3. Ozolinčius R., Armolaitis K., Varnagirytė I., Zenkovaitė J. 2004. Influence of wood ash recycling on chemical and biological condition of forest arenosols. Proceedings of the International Conference Restoration of Forest Soils in Polluted Areas. 26–28 May 2004, Prague, Czech Republic.
 4. Ozolinčius R., Varnagirytė I., Armolaitis K. 2005. Ecological consequences of wood ash utilization in the forests: changes in soil and soil solution. Фальцфейнiвськi читання, збiрник наукових праць, том I. Херсон, p. 34–37.
 5. Varnagiryte I., Ozolinčius R., Armolaitis K. 2005. Soil and soil solution chemistry changes after wood ash application in Scots pine stands. In: Focus on Soils Symposium “Managing soils for the future”. 14–16 September 2005, Uppsala, Sweden, p. 43.
 6. Ozolincius R., Varnagiryte I., Armolaitis K. 2005. Changes in heavy metals concentrations in forest ecosystem after wood ash application. Workshop “Metal fluxes and stresses in terrestrial ecosystems”. Abstracts. 15–20 October 2005, Ascona, Switzerland, p. 70.
 7. Stupak-Moler I., Raulund-Rasmusen K, Asikainen A., Roser D.,….Tamminen P., Varnagiryte I., Vilkriste L., 2005. Sustainable use of forest biomass for energy. Seminar proceedings “Regular Recycling of Wood Ash to Prevent Waste Production”. RecAsh–International seminar, 8–9 November 2005, Prague, Czech Republic, p. 63–65.
 8. Ozolincius R., Armolaitis K., Miksys V., Varnagiryte I., 2006. Recycling of wood ash in Lithuanian forests. Seminar proceedings “From extraction of forest fuels to recycling of wood ash”. Recash 2nd international seminar, 26–27 September 2006, Karlstad, Sweden, p. 20.
 9. Stupak-Moler I., Kukkola M., Varnagiryte I., 2006. Nutrient removals with biomass in Norway spruce stands. Seminar proceedings “From extraction of forest fuels to recycling of wood ash”. RecAsh 2nd International seminar, Karlstad Sweden 26-27 (28) September, p. 21.
 10. Varnagirytė I., Armolaitis K., 2007. Miško dirvožemio ir augalų cheminės sudėties pokyčiai, patręšus medienos pelenais ir azoto trąšomis. Aplinkos apsaugos inžinerija. 10-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas–Lietuvos ateitis”, įvykusios 2007 03 29, pranešimų medžiaga, p. 179–185.
 11. Armolaitis K., Aleinikovienė J., Česnulevičienė R., Lubytė J., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Meškys R., Žėkaitė V., 2008. Ecological consequences of the afforestation of previously managed arable Arenosols. In: The International conference dedicated to commemorate 50 years anniversary of Lithuanian Soil Science Society at the Lithuanian Academy of Sciences. „Soil in sustainable environment“. Akademija, p. 17.
 12. Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2008. Logging residues as biofuel: a potential ecological risk to forest ecosystem. 2nd International young scientist conference The Vital Nature Sign proceedings. KTU leidykla: Technologija, Kaunas, p. 113-116.
 13. Armolaitis K., Aleinikovienė J., Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2008. Organic carbon pools in Scots pine stands on Lithuanian forest soils. In: Proceedings of International scientific conference “Climate change and forest ecosystems”, Ozolinčius R., Stakėnas V., Buožytė R. (eds.), Vilnius, Lithuania, 22-23 Oct., p. 20–23.
 14. Ozolinčius R., Stakėnas V., Aleinikovienė J., Buožytė R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2008. Soil drought influence on tree condition, ground vegetation, soil chemistry and microbiology in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stand. In: Proceedings of International scientific conference “Climate change and forest ecosystems”, Ozolinčius R., Stakėnas V., Buožytė R. (eds.), Vilnius, Lithuania, 22-23 Oct., p. 115–120.
 15. Aleinikovienė J., Armolaitis K., Stupak I., Ozolinčius R., Kukkola M., Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2010. Compensation of nutrient removed through extraction of forest fuel in Lithuania. Seminar of CAR-ES “Environmental impacts of increased Bioenergy use”, Latvia, 16–18 March.
 16. Aleinikoviene J., Hofman J., Armolaitis K., Varnagiryte-Kabasinskiene I. 2011. Pilot study on the evaluation of microbial biomass carbon of Luvisols in abandoned and afforested arable land in Lithuania. In: Book of Abstracts of COST conference “Carbon balance after disturbances and drought”, 27–30 June, Spain, p. 21.
 17. Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2012. Miško kuro ruošos ekologiniai aspektai: Lietuvos tyrimų apžvalga. 18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“, 2012 m. gegužės 16-17 d., birželio 14-15 d., p. 18-20.
 18. Žemaitis P., Stakėnas V., Ozolinčius R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Čapkauskas G. 2013. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst) lajų būklės ir ir medžių pažeidimų kaita ir priežastys. 19-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“, 2013 m. gegužės 16-17 d., birželio 14-15 d., p. 18-20.
 19. Stupak I., Titus B., Clarke N., Smith T., Lazdins A., Varnagiryte-Kabasinskiene I., Armolaitis K., Peric M., Guidi C. 2013. Approaches to soil sustainability in guidelines for forest biomass harvesting and production in forest and plantations. In: Helmisaari, H.-S. & Vanguelova, E. (eds.): Workshop on Forest Bioenergy and Sustainability, EuroSoil Congress, pp. 14-21. 2.-6. July 2012, Bari, Italia.
 20. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stanulytė G. 2014. Sausos masės ir azoto bei fosforo vertikalus pasiskirstymas pušų lajoje. 20-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“, 2014 m. gegužės 7-9 d., p. 28-31.
 21. Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Beniušis R., Čapkauskas G., Žemaitis P., Ąraminienė V. 2014. Damages of dominated forest tree species in different ecoclimatic regions of Lithuania. Conference “Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change”, August 11–14, 2014, Tartu, Estonia.
 22. Čapkauskas G., Žemaitis P., Stakenas V., Varnagiryte-Kabasinskiene I. 2014. Impact of soil moisture, humidity, and climatic conditions on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage in Lithuania. The International Forestry Review 16 (5) (eds. Parrotta J.A., Moser C.F., Scherzer A.J., Koerth N.E., Lederle D.R.), 2014. XXIV IUFRO World Congress Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA, p. 477.
 23. Žemaitis P., Stakenas V., Čapkauskas G., Varnagiryte-Kabasinskiene I. 2014. Damage risk assessment of Norway spruce forests with different site and stand characteristics: towards sustainability assessment and sustainable management. The International Forestry Review 16 (5) (eds. Parrotta J.A., Moser C.F., Scherzer A.J., Koerth N.E., Lederle D.R.), 2014. XXIV IUFRO World Congress Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA, p. 494.
 24. Stupak I., Hansen K., Ring E., Raulund-Rasmussen K., Titus B., Clarke N., Callesen I., Lazdins A., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Armolaitis K. 2015. Soil quality indicators to assess forest management impacts. In: CAR-ES Conference Managing Forests to Promote Environmental Services, 3-5 November 2015, Copenhagen, Denmark.
 25. Armolaitis K., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V., Staugaitis G., Garbaravičius P., Čiuldienė D., Gudauskienė A., Muraškienė M. 2015. Main findings on Environmental Services from Lithuanian forest ecosystems. In: Book of Abstracts, CAR-ES Conference Managing Forests to Promote Environmental Services, 3-5 November 2015, Copenhagen, Denmark, p. 36.
 26. Armolaitis K., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V., Žemaitis P., Araminienė V., Muraškienė M. 2017. Organinės anglies sankaupų tyrimas skirtingų žemėnaudų dirvožemiuose. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 7, p. 132-134.
 

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Raulund-Rasmussen K., Stupak I., Clarke N., Callesen I., Helmisaari H.S., Karltun E., Varnagiryte-Kabasinskiene I. 2008. Effects of Very Intensive Forest Biomass Harvesting On Short and Long Term Site Productivity. In: Sustainable Use of Forest Biomass for Energy. Röser D., Asikainen A., Raulund-Rasmussen K., Stupak I. (Eds.). Springer Netherlands, p. 29–78.
 2. Karltun E., Saarsalmi A., Ingerslev M., Mandre M., Andersson S., Gaitnieks T., Ozolinčius R., Varnagiryte-Kabasinskiene I. 2008. Wood Ash Recycling – Possibilities and Risks. In: Sustainable Use of Forest Biomass for Energy. Röser D., Asikainen A., Raulund-Rasmussen K., Stupak I. (Eds.). Springer Netherlands, p. 79–108.
 

Rekomendacijos

 1. Ozolinčius R., Armolaitis K., Mikšys V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., 2011. Kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais rekomendacijos. LR Aplinkos ministerija, Lietuvos miškų institutas, Kaunas, Girionys. – 14 p.
 

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Ozolinčius R., Armolaitis K., Varnagirytė I. 2006. Ar tręšime miškus pelenais? Mūsų girios Nr. 10, p. 10-11; Nr. 11, p. 16–18.
 2. Armolaitis K., Mikšys V., Varnagirytė I. 2007. Maisto medžiagų nuostoliai, ruošiant miško kurą pušynuose. Mūsų girios Nr. 2, p. 10–12.
 3. Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2008. International scientific conference “Climate change and forest ecosystems” in Vilnius. Baltic Forestry 14 (2), p. 220–222.
 4. Sadauskienė L., Aleinikovas M., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2011. Medienos naudojimas kurui: ekonomika ir ekologija. Mokslas ir gyvenimas Nr. 8–9, p. 17–19.
 5. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Beniušis R. 2013. Dirvožemio kokybės ir ekologinio vertinimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslo tyrimams. Sud. R. Mašalaitė, A. Sasnauskas, V. Tilvikienė. LAMMC, Akademija, p. 28–38.
Hits: 2798

Dabar svetainėje lankosi 54 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra