DOKT. VALDA GUDYNAITĖ - FRANCKEVIČIENĖ

Publikuota: Ketvirtadienis, 17 balandžio 2014
   
Telefonas +370 616 30488
El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Darbo patirtis  
Datos 2012 08 iki dabar
Profesija arba pareigos Lektorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Medžioklės pagrindų paskaitos miškų ūkio ir rekreacijos studijų studentams
Darbovietės pavadinimas ir adresas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.
   
Išsilavinimas  
Datos 2013-2017
Kvalifikacija Doktorantūros studijos
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Plantacinei miškininkystei tinkamų tuopų hibridų klonų ekogenetinis plastiškumas ir adaptacija Lietuvos gamtinėmis-klimatinėmis sąlygomis
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
  2011- 2013
  Miškininkystės magistras
  Pagrindiniai studijų dalykai: Matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje, Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje, GIS miškininkystėje, Miško ekosistemų dinaminis tvarumas, gamtotvarka, ES miškų politika,pelkėtyra, miško atkūrimo ekologizacija. Gebu vertinti miškų ūkio veiklą darnaus miškų ūkio kontekste, jo socioekonominį efektyvumą, parinkti tinkamas miškininkystės priemones ir vertinti jų efektyvumą besikeičiančios aplinkos sąlygomis
  Aleksandro Stulginskio universitetas
  2007 -2011
  Miškininkystės bakalauras
  Pagrindiniai studijų dalykai: miško ekonomika ir gamybos organizavimas, miško politikos ir teisės pagrindai, miško ekslpoatacija, miško ūkio valdymas, bendroji ekologija ir aplinkos apsauga, miško ekologija, miško atkūrimo ir įveisimo technologijos, medžioklėtyros pagrindai, miško medžių genetika selekcija ir sėklininkystė,medynų formavimas ir kirtimai, miško apsauga. Gebu pažinti miško ekosistemas, taikyti naujausias miško auginimo ir naudojimo technologijas, užtikrinti efektyvią miško apsaugą, organizuoti šiuolaikišką miško ūkį, kurti privačias miško įmones, konsultuoti miškų savininkus
  Lietuvos žemės ūkio universitetas
   
Gimtoji kalba(-os) Lietuvių
Kita kalba(-os) Anglų, vokiečių, ispanų

Hits: 3562

Dabar svetainėje lankosi 63 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra