DR. VALDA ARAMINIENĖ

Publikuota: Trečiadienis, 12 vasario 2014
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
   
  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.
   
Telefonas  
   
El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  Biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija „Beržų būklės ir augimo dėsningumai dabartinėmis ir modeliuoto klimato sąlygomis“ [Birch sp. health and growth under current and simulated climate condition] apginta 2016 m. spalio 14 d.
   
Moksliniai interesai: Klimato kaita; abiotinių ir biotinių veiksnių poveikis miškų būklei; priežemio ozono poveikis miško augalijai; pagrindinių medžių rūšių fenologija.
   
Gimtoji kalba(-os) Lietuvių
Kita kalba(-os) Anglų, rusų, norvegų

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS)

 1. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Stakėnas V. 2015. Effects of artificial defoliation and simulated insect damage on the growth of Betula pendula saplings. iForest, 9, p. 95–100.
 2. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2016. Response of artificially defoliated Betula pendula seedlings to additional soil nutrient supply. iforest Biogeosciences and Forestry, early view [online: December 13, 2016] - doi: 10.3832/ifor2086-009.
 

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Stakėnas V., Beniušis R., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Žemaitis P., Čapkauskas G. 2013. Medžių būklės kaita Lietuvoje 1989–2012 metais. Miškininkystė 1 (73): 7-18.
 2. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2013. The influence of abiotic and biotic factors on the condition of birch species in Lithuania. Proceedings of the 6th International Scientific conference "Rural Development 2013", 6 (3), p. 182-186.
 3. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2014. Research on birch species in Lithuania: a review study. Proceedings of Annual 20th International Scientific Conference „Research for Rural Development 2014”, 2, p. 50-56.
 4. Čapkauskas G., Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Žemaitis P. 2014. Biotinių ir abiotinių medžių pažeidimų gausa ir jos pokyčiai Lietuvoje 1991-2013 metais. Miškininkystė, 2 (76), p. 38-49.
 5. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2015. Defoliation effects on the birch growth: Lithuanian case study. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 15 (1), p. 9–16.
 6. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2015. Birch Growth Responses to the Insect Injury Simulations. 21th Annual International Scientific Conference Proceedings “Research for Rural Development 2015”, 2, p. 56-60.
 7. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Stakėnas V. 2015. Forest site influence on birch growth and health: Lithuanian case study. Proceedings of the 7th International Scientific conference "Rural Development 2015", 1-5 p.
 

Straipsniai leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų medžiagą ir pranešimų tezes

 1. Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Araminienė V., Lekevičius E., Samas A. 2014. Dėl klimato kaitos galimi medžių rūšių ir jų gausumo pokyčiai Lietuvoje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, Nr. 4, p. 9-10.
 2. Stakėnas V., Varnagirytė-Kabašinskienė I., Beniušis R., Čapkauskas G., Žemaitis P., Araminienė V. 2014. Damages of dominated forest tree species in different ecoclimatic regions of Lithuania. Conference “Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change”, August 11–14, 2014, Tartu, Estonia, p. 134.
 3. Araminienė V. 2015. Karpotojo beržo (Betula pendula Roth) sodinukų atsakas į skirtingus lapų pažeidimus: kompensaciniai mechanizmai. Ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija "Jaunieji mokslininkai-žemės ūkio pažangai", pranešimų tezės, p. 35.
 4. Araminienė V. 2017. Karpotojo beržo (Betula pendula Roth) reakcija į lapijos pažeidimus dabartinėmis ir šiltesnio klimato sąlygomis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, Nr. 7, p. 125-126.

MOKSLO POPULIARINIMO PUBLIKACIJOS

 1. Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2014. Kova už būvį arba kaip medžiai reaguoja į stresą. El. formatas http://www.jaunasis-tyrejas.lt/. Projektas “Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas”.
 2. Araminienė V. 2016. Beržų atsakas į stresą. Mūsų girios, 11, p. 14–16.
 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

Nacionaliniai projektai 2006-2015 m.

 1. Lietuvos miškų rūšinės sudėties prognozės ir svetimžemių miško medžių imigracijos bei auginimo Lietuvoje galimybės klimato kaitos kontekste. Trukmė – 2012-2013 m., vadovai – dr. R. Ozolinčius, dr. V. Stakėnas, užsakovas - LR aplinkos ministerija.
 2. II lygio miškų monitoringo vykdymo paslaugos (2014, 2015, 2016 m.). Vadovas – dr. V. Stakėnas, užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba.
 3. Anglies sankaupų įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas bei sankaupų verčių nustatymas mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose, miško ir ne miško žemėje. Trukmė – 2016 m., vadovas – dr. K.Armolaitis, užsakovas – LR aplinkos ministerija.
 4. Anglies sankaupų mineraliniuose ir organiniuose dirvožemiuose įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas ne miško žemėje įveistuose/ atkurtuose miškuose. Trukmė – 2016 m., vadovė – dr. I. Varnagirytė-Kabašinskienė, užsakovas – LR aplinkos ministerija.
 5. Anglies sankaupų verčių negyvojoje medienoje, skirtingame jos susiskaidymo laipsnyje, ištyrimas bei anglies sankaupų žuvusioje medienoje įvertinimo nacionalinių normatyvų sudarymas ir sankaupų verčių nustatymas. Trukmė – 2016 m., vadovas – dr. V. Stakėnas, užsakovas – LR aplinkos ministerija.
Hits: 2609

Dabar svetainėje lankosi 57 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra