DR. OLGIRDA BELOVA

Publikuota: Trečiadienis, 19 vasario 2014

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

Adresas: Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.
Telefonas: +370 614 34409
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Išsilavinimas

1976 - 1980 - 1985 - žvėrininkystės zooinžinerija, gyvūnų ekologija, B280;
1993 - ekologija ir aplinkotyra B03

Mokslo laipsniai ir vardai

1989 - EE RAS A.N. Severcovo gyvūnų ekologijos ir morfologijos institutas (- Leninsky pr. 33,,Maskva, 117071, Rusijos Fed. http://www.sevin.ru,; Gyvūnų ekologija, B280; ekologija ir aplinkotyra B03
1993 - Lietuvos mokslų taryba, Vilnius, Lietuva.

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę/tarptautinę klasifikaciją: EVRK 85.4; EVRK 85.42.30; ISCED 854

Mokslinių tyrimų kryptys

 • ekologija ir aplinkotyra: gyvūnų ekologija, etologija;
 • medžiojamųjų gyvūnų etologija;
 • miškotyra: miško apsauga; medžioklėtyra; gyvūnų populiacijų tvarus naudojimas, gyvūninės kilmės nemedieniniai miško ištekliai ir jų valdymas

 

Profesinė patirtis

moksliniai tyrimai (EVRK 72); Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (EVRK 72.19.20)
2014 sausis – iki dabar - vyresnioji mokslo darbuotoja, LAMMC filialas Miškų institutas, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius;
2013 09-2013 12 - mokslo darbuotoja, LAMMC filialas Miškų institutas, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius;
2010-2013 09 - vyresnioji mokslo darbuotoja, LAMMC filialas Miškų institutas, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius;
2003–2009 - vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos miškų institutas;
1998–2003 - vyresnioji mokslinė bendradarbė, mokslinė sekretorė, Lietuvos miškų institutas, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius;
1990–1997 - mokslinė bendradarbė, Lietuvos miškų tyrimo institutas, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius;
1980- 1990 - laborantė, jaunesnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos miškų tyrimo institutas.
Kita veikla, kitos pareigos:
2007-2009 - Lietuvos žemės ūkio universitetas (dabar ASU), lektorė; BSc, MSc
2003–2005 - Lietuvos žemės ūkio universitetas (dabar ASU), lektorė; BSc, MSc
1995 -1999 - Lietuvos žemės ūkio universitetas (dabar ASU), lektorė; BSc, MSc
Miško žvėrių ir paukščių biologija; Medžiojamųjų gyvūnų etologija, Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, fiziologija ir etologija;

 

Kita veikla

 • Skaityti žodiniai pranešimai Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose (pateikiamas sąrašas):
  • Belova, O. 2014. Laukinių gyvūnų pasiskirstymas miško ir lauko ekotonuose. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai. LAMMC, Nr. 4, pp. 13-14. ISSN 2029-6878.
  • Belova, O. 2015. Change in the timing of bark stripping by moose Alces alces L. IUGB 2015, Aug.27-29, Puebla Mexico.
  • Belova, O. 2015. Wild boar population management preventing contagious diseases in Lithuania. IUGB 2015, Aug. 27-29, Puebla Mexico.
  • Belova, O., Tarvydas, A. 2016. Wild boar density norms in the different natural regions of Lithuania“, 11-asis šernų simpoziumas (11th Wild Boar Symposium), 2016 m. rugsėjo 5-7 d. Liuksemburgas

 

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Miškų instituto koordinacinės tarybos mokslo veiklai plėtoti medžioklės plotuose, skirtuose mokslo ir mokymo tikslams (MMMPV), pirmininkė;
 • Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų biologų sąjungos valdybos narė (šalies atstovė) IUGB (International Union of Game Biologists); būstinė: Šveicarija' (NVO)
 • EFINOR EcoRegion Forest and Water Network (koord. Swedish Forestry Agency - Švedijos miškų agentūra); nuo 2013 m. - nacionalinė koordinatorė;
 • EK COST FP1203 NWFP valdymo komiteto narė (2014-2017);
 • EK COST FP0703 ECHOES valdymo komiteto narė (2008-2012 m.);
 • EK COST E33 FORREC valdymo komiteto narė (2004-2008);
 • IUGB (Tarptautinė medžiojamųjų gyvūnų biologų sąjunga), valdymo komiteto narė;
 • EUROBOAR ir EURODEER Europinių mokslinių tinklų (European Wild Boar Open Information System) veikla (sutartis 26 09 2016)
 • Europos maisto saugos organizacija (European Food Safety Authority EFSA EU; ekspertas, 2015.

DALYVAVIMAS MOKSLO PROGRAMOSE BEI PROJEKTUOSE

 • ES Interreg Baltijos jūros regiono programos projektas “Vandens valdymas Baltijos miškuose” (WAMBAF), 2016-2019 m.; vadovė
 • COST FP1203 Europos nemedieninių miško produktų tinklas (NWFP), 2013-2017, vadovė;
 • Maksimalių šernų tankumo normų atskiruose Lietuvos regionuose parengimas. Lietuvos AM, 2016-2017 m.; vadovė;
 • Repelento WAM EXTRA biologinio efektyvumo mokslinė studija ir išvados dėl miško želdinių apsaugos nuo elninių žvėrių daromos žalos. Užsakovas: Witasek (Austrija), UAB Vikersas, 2013-2014, 2016, 6 951 EUR; vadovė;
 • EFINORD SNS Miškų ir vandens tinklas, 2011-2014, nac. koordinatorė.
 • Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams vertinimo analizė ir rekomendacijų vertinimo metodikos tikslinimui parengimas. Užsakovai: VĮ Joniškio, VĮ Kuršėnų, VĮ Mažeikių, Radviliškio, Šiaulių, Tytuvėnų miškų urėdijos; 2011-2012; vadovė.

Vadovavimas doktorantams

 • Karolis Šežikas, miškotyros krypties doktorantūra, 2014-2018; darbo pavadinimas: “Briedžių (Alces alces L.) populiacijos dinamika ir tvarus naudojimas Vakarų Lietuvoje”; vadovė
 • Arūnas Tarvydas, miškotyros krypties doktorantūra, 2015-2019; darbo pavadinimas: “Šernų (Sus sctofa L.) populiacijos kokybinės sudėties valdymas žalos žemės ir miškų ūkiui mažinimui ir parazitinių ligų prevencijai”, vadovė;
 • Tomas Barkauskas, miškotyros krypties ištęstinių studijų doktorantūra, 2011-2017, darbo pavadinimas: "Aplinkos veiksnių įtaka porakanopių medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklei Pietų Lietuvoje", mokslinė konsultantė.

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS)

 1. Zizas, R., Mozgeris, G., Baliuckas, V., Brazaitis, G., Belova, O. Grašytė, G. and Kurlavičius, P. 2017. The Effect of Forest Landscape Structure on the Location and Occupancy of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) Leks. Baltic Forestry 23(1) [Cit. rod. 0,530]
 2. Mizaras, S., Kavaliauskas, M., Činga, G., Mizaraitė, D. and Belova, O. 2015. Socio-Economic Aspects of Recreational Use of Forests in Lithuania. Baltic Forestry 21(2): 308-314. ISSN 1392-1355. El. ISSN 2029-9230. Prieiga per internetą: http://www.balticforestry.mi.lt [Cit. rod. 0,412];
 3. Čeksterytė, V., Kurtinaitienė, B., Jansen E. HJM and Belova, O. 2014. Melissopalynological Analysis and Biochemical Assessment of the Nectariferous Plants in Lithuania. Baltic Forestry 20(2): 218-229. ISSN 1392-1355. El. ISSN 2029-9230. Prieiga per internetą: http://www.balticforestry.mi.lt [Cit. rod: 0,412].
 4. Brazaitis, G., Pėtelis, K., Žalkauskas, R., Belova, O., Danusevičius, D., Marozas, V. & Narauskaitė, G. 2014. Landscape effect for the Cervidae in human-dominated fragmented forests. European Journal of Forest Research 2014, 133: 857-869 [doi 10.1007/s10342-014-0802-x] [Cit. rod. 1,682].
 5. Belova, O. 2013. The Impact of Moose (Alces alces L.) on Woody Vegetation and Potential Role of Ecological Corridors in the Transboundary Forests. Baltic Forestry 19(1): 67-80. [Cit. rod. 0,304]
 6. Zizas, R., Shamovich, D., Kurlavičius, P., Belova, O. and Brazaitis, G. 2012. Radio-tracking of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) in North Belarus. Baltic Forestry 18 (2): 270-277 (ISSN 1392-1355) [Cit. rod. 0,379]
 7. Belova, O. 2012. The Impact of Herbivorous Mammals on Woody Vegetation in the Different Stages of Forest Succession. Baltic Forestry 18 (1): 100-110 (ISSN 1392-1355).
 8. Belova, O. 2009. Expected Climate Change and Options for European Silviculture (ECHOES): Background and Objectives. Baltic Forestry 15 (1): 127-129 [Cit.rod. 0,364]
 9. Kangur, A., Belova, O., Voolma, K. and Jõgiste, K. 2009. Contrasting Factors Causing Disturbances in Forest Ecosystems: Observations and Experiments. Baltic Forestry 15 (2): 139-142 (ISSN 1392-1355) [Cit.rod. 0,364].
 10. Belova O. 2004. Habitat Use by the European brown hare, (Lepus europaeus) in the fresh pine forests on the protected areas under different conservation regime. Ethology, Suppl. Blackwell Verlag Berlin Vienna, Boston-Edinburg, Sept. 38, 123, Vol. 110, Issue Supplements 38, p. 1-170 [Cit.rod. 2013 1.947].
 11. Belova, O. 2002. Parent-Offspring Relation in the Brown Hare (Lepus europaeus Pallas) Under Disturbed and Undisturbed Conditions. Ethology. Issue Supplement ISSN 0301-2808. Suppl. Blackwell Verlag Berlin Vienna, Boston-Edinburg Vol. 108,.2002, 37: 160
 12. Belova, O. 1984. Peculiarities of behaviour development in the young European Hares (Lepus europaeus) in captivity. Zoolog. žurnal, T. LXIII (9): 1403-1412. ISSN 0044-5134 [Cit.rod. 0,32].
 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Zizas, R., Belova, O., Brazaitis, G. 2012. Kurtinių Tetrao urogallus L. populiacijos būklė ir miško struktūra jų buveinėse. Miškininkystė 2012 2(72): 47-54. ISSN 1392-2041
 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Belova, O. 2011. Effect of herbivorous mammals on woody plants depending on forest succession. In: M. Puigcerver, F. Buner (Eds.): Proc. IUGB XXX Congr. Barcelona, Unv. Barcelona, 144.
 2. Belova, O. 2011. Game under Spotlight: Scientific and Practical Knowledge in Game and Wildlife Management in 2011. Baltic Forestry 17(2): 237-239.
 3. Belova, O. 2012. Beaver (Castor fiber L.) social communities as indicator of the local species state: forest natural disturbance or contributor. In: Proc. 6th Inter. Beaver Symp. Ivanić Grad, Croatia, 17-20 September 2012;
 4. Belova, O. 2012. Responses of herbivorous browsers to climate anomalies in boreal forests. In: Proc. FURN & SNS/EFINORD network meeting “Impact of ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems”, 8-12 Oct. 2012, Järvselja EULS, Estonia
 5. Belova, O. 2012. Baltijos jūros regiono miškų ir vandens tinklas ir bebrai. Mūsų girios 3: 32-34.
 6. Belova, O. 2012. Baltijos jūros regiono miškų ir vandens tinklas ir bebrai. Mūsų girios 4: 34-35.
 7. Belova, O. 2013. Elninių žvėrių daromo poveikio želdiniams ir žėliniams vertinimo nūdienos problemos. Mūsų girios 3: 34-40.
 8. Belova, O. 2014. Laukinių gyvūnų pasiskirstymas miško ir lauko ekotonuose. In: Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Moksl. Konf, pranešimai Nr. 4, p. 13-14;
 9. Belova, O. 2015. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) želdinių apsauga nuo elninių žvėrių daromos žalos. In: Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Moksl. Konf, pranešimai Nr. 5, p. 65-66;
 10. Belova, O. 2016. Šernų populiacijos kokybinis, kiekybinis ir teritorinis valdymas. In: Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Moksl. Konf, pranešimai Nr. 6, p. 108-109.
 

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Ciezewska, A., Drexler, D., Kalincsak, P., Belova, O. and Prochazka, J. 2010. Eastern Region. In: U. Probst et al. (Eds.): Management of Recreation and Nature Based Tourism in European Forests. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 336 pp. (Intern. mngr).
 2. Belova, O., Karazija, S., Šaudytė, S. 2005. Description of the historical background that has led to the development of particular national Protected Forest Area Frameworks. Country report – Lithuania. COST E27 Protected Forest Areas in Europe – Analysis and Harmonisation: Rep. Signatory Countries. Vienna, p. 211-231 (Intern. mgr.)
 

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Belova O. 2001. Medžiojamųjų gyvūnų etologija. ISBN 9955-452-48-X. Kaunas-Lututė, 260pp. (Mngr.)
 2. Belova O., Z. Milišauskas, V. Padaiga, V. Valenta, A. Vasiliauskas, P. Zolubas, A. Žiogas (Red.). 2000. Miško apsaugos vadovas. ISBN 9986-756-91-X. Kaunas, Lututė, 352 pp. (Kol. mngr.).
 

Rekomendacijos

 1. Belova, O. 2015. Šernų (Sus scrofa L.) populiacijos kokybinio, kiekybinio ir teritorinio valdymo rekomendacijos žalos žemės bei miškų ūkiui mažinimui ir užkrečiamų ligų prevencijai. In: Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav., p. 60-62.
 2. Belova, O. 2013. Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams ir žėliniams vertinimo metodikos tikslinimo rekomendacijos. In: Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav., p. 54-57.
 3. Belova, O. 2013. Bebrų daromo poveikio įvertinimas ir populiacijos kontrolė. In: Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav., p. 51-54.
 4. Belova, O. 2013. Miško apsaugos nuo bestuburių bei stuburinių gyvūnų daromos žalos efektyvumo didinimo ir retųjų rūšių išsaugojimo rekomendacijos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio miškų ūkiui. In: Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav., p. 60-61.
 
Hits: 3510

Dabar svetainėje lankosi 42 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra