Moksliniai tyrimai

Publikuota: Antradienis, 24 gegužės 2011

Šiandien Miškų institute dirba 74 įvairių sričių kvalifikuoti darbuotojai - miškininkai, ekologai, miško genetikai, entomologai, ekonomistai ir kitų sričių specialistai, iš jų 31 mokslininkas, studijuoja 20 Miškotyros bei Ekologijos ir aplinkotyros krypčių doktorantų. Institute yra Miško augalų biotechnologijų, Miško fitopatologijos ir entomologijos laboratorijos, kurios aprūpintos naujausia technika ir įranga. Žemės ir miškų jungtinių tyrimų centre jau veikia Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorija. Institute numatoma įrengti modernią Plantacinės miškininkystės laboratoriją.

Miškų institute dirbantys mokslininkai gali atlikti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei suteikti konsultacijas: miško ekosistemų biologinės įvairovės ir tvarumo; miškų atkūrimo, produktyvumo didinimo; miško apsaugos ir naudojimo technologijų; miškų genetinių išteklių išsaugojimo ir miško medžių selekcijos; miško ūkio paslaugų, inovatyvios technikos ir medienos kuro ruošos kaštų bei kitais su miškininkavimu susijusiais klausimais. Institute esančiose laboratorijose atliekamos medienos kokybės, miško augalų genetinės įvairovės nustatymo, miško žaladarių (ligų, vabzdžių, žvėrių) ir medžių pažeidimų identifikavimo ekspertizės.

Hits: 14738

Dabar svetainėje lankosi 2 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra