Apie tiriamąjį darbą

Publikuota: Pirmadienis, 11 birželio 2012

Instituto mokslininkai pastaraisiais metais dalyvavo vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektus ir mokslininkų grupių projektus, ES finansuojamus BP5 ir BP6 bei SNS fondo projektus, COST veiklas ir kt. Kasmet vykdoma apie dvidešimt įvairių Lietuvos ūkio subjektų (valstybės įmonių miškų urėdijų, privačių verslo įmonių), LR Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos bei kitų valstybės valdymo institucijų užsakytus taikomojo mokslo tiriamuosius darbus.

Institutas yra Tarptautinės miškų tyrimo organizacijų sąjungos (IUFRO) narys, bendradarbiauja su daugelio šalių mokslo ir mokymo įstaigomis, dalyvauja vykdant bendrus tarptautinius projektus. Nuo 2011 m. dalyvauja Europos miškų instituto Centrinės ir Rytų Europos regioninio padalinio (EFICEEC) veikloje. Institutas turi šešis struktūrinius mokslo padalinius: Ekologijos skyrių, Miškininkystės skyrių, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrių, Miško genetikos ir selekcijos skyrių, Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrių, Miško augalų biotechnologijų laboratoriją. Šiuose mokslo padaliniuose dirba 27 mokslo darbuotojai (iš jų 21 mokslininkas), studijuoja 11 doktorantų.

Hits: 3631

Dabar svetainėje lankosi 13 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra